دومین شماره مجله الکترونیکی بیمه مارکتینگ منتشر شد ! دریافت مجله

بایگانی برای مارس, 2015

باور و دیگر هیچ…! (ویدیوی آموزشی)

باور و دیگر هیچ...! (ویدیوی آموزشی) بیمه

حامد عسگری مقالات عمومی   ۱۰ نظر

نمی دانم که تاکنون چندبار در کارگاه ها و سمینارهایم خطاب به نمایندگان و بازاریابان بیمه، درباره معنای باور و نقش آن در موفقیت یا شکست یک بیمه گر صحبت کرده ام که اگر می خواستم بشمارم، احتمالاً چند صدبار در این باره طی سال های گذشته با نمایندگان صحبت کرده ام. زمانی که برای اولین بار تصمیم گرفتم معنای لغت “باور” را در فرهنگ لغت های مختلف پیدا کنم، به معانی مختلفی برخوردم. معانی مثل یقین، اعتقاد، قبول داشتن و…