دومین شماره مجله الکترونیکی بیمه مارکتینگ منتشر شد ! دریافت مجله

بایگانی برای اکتبر, 2016

«چرخ فروشندگی بیمه مارکتینگ» در افزایش فروش بیمه های عمر

مدل چرخ فروشندگی بیمه مارکتینگ در فروش بیمه های عمر

حامد عسگری مقالات عمومی   ۷ نظر

تاکنون بارها در همایش ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی بیمه مارکتینگ، نمایندگان و فروشندگان بیمه این سؤال را از من پرسیده اند که بهترین راهکار افزایش سریع و آنی فروش در بیمه های عمر چیست؟! پاسخ همیشگی من به این نمایندگان و فروشندگان این بوده که: «هر مقدار فروشی که تا این لحظه در بیمه به آن دست یافته اید صرفاً ماحصل نقاط قوت شما در فروشندگی و بازاریابی است و هرآنچه که مانع از افزایش مقدار فروش فعلی تان گردیده است صرفاً ماحصل نقاط ضعف شما در فروشندگی و بازاریابی بیمه های عمر است».