دومین شماره مجله الکترونیکی بیمه مارکتینگ منتشر شد ! دریافت مجله

بایگانی برای ژانویه, 2017

معجزه اثبات‌های اجتماعی در فروشندگی بیمه‌های عمر

معجزه اثبات‌های اجتماعی در فروشندگی بیمه‌های عمر

حامد عسگری مقالات عمومی   ۲۱ نظر

تاکنون و در مقالات قبلی، بارها و بارها به اصطلاح اثبات های اجتماعی در جریان فروشندگی بیمه و به‌خصوص بیمه های عمر اشاره کرده ام. اما تمامی این اشاره ها به صورت ضمنی بوده و بنابراین، تصمیم گرفتم تا در این مقاله، به شکلی جامع، به بررسی تأثیر اثبات های اجتماعی در راستای متقاعدکردن مشتری به خرید بیمه عمر پیشنهادی شما بپردازم…