ماه رمضان - بیمه مارکتینگدوره جامع آموزش بازاریابی بیمه های عمر - اهوازهنر مشتری یابی در بیمه های عمرآموزش بازاریابی بیمه

جدیدترین مقالات بازاریابی بیمه

دو تکنیک روانشناسی در بازاریابی بیمه های عمر

متقاعد کردن مشتریان برای توجه به شما و پیام فروش شما یکی از مهم‌ترین چالشهای بازاریابی بیمه در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور است. در واقع شما به عنوان یک نماینده یا فروشنده بیمه علاوه بر اینکه باید با تکنیکهای جلب توجه مشتری در شروع جلسه ملاقات فروش آشنا باشید، نیازمند روشهایی اثبات شده و کاربردی برای متقاعد کردن مشتری به خرید بیمه عمر پیشنهادی خودتان...