کتابهای الکترونیکی

از تصمیم به فروش تا قطعی‌کردن فروش در بیمه

کتابی که پیش رو دارید، شامل تکنیکها و روشهای منحصربه‌فردی است که از نظر کاربردی‌ بودن، فاصله‌ی زیادی از مباحث تئوری فروش داشته و تمامی آنها توسط تیم مشاوره‌ی فروش و بازاریابی بیمه‌مارکتینگ، بارها و بارها در سطح بازار مورد آزمایش و…

جذب مشتری در فروش بیمه های عمر - مشتری یابی در بیمه

این کتاب الکترونیکی رایگان، به‌ این منظور تولید و ارائه شده تا تکنیکها و روشهای بسیار غنی و کاربردی را در اختیار شما قرار دهد که به‌ وسیلۀ آنها بتوانید در عرض یک تا دو ماه، آنقدر مشتری احتمالی جدید به‌ دست آورید که سایر نمایندگان و فروشندگان…

رمز فروشندگی بیمه های عمر در سال 2015

در این کتاب الکترونیکی، با یکی از جدیدترین و خاص‌ترین متدهای آغاز جلسه‌ی مذاکره فروش ویژه‌ی بیمه‌های عمر آشنا می‌شوید. این شیوه که بر اساس مدل جهانی AIDAS طراحی گردیده است، ابزاری قدرتمند در اختیارتان می‌گذارد که به‌واسطه‌ی آن…

هفت مهارت کلیدی در فروشندگی بیمه

روشهای موجود در این کتاب الکترونیکی، فروش بیمه‌نامه‌های شما را به‌ طرز حیرت‌آوری افزایش می‌دهد. در واقع این هفت مهارت را می‌توان به هفت حلقه از زنجیر طلایی فروش بیمه تشبیه کرد که ضعف یا قدرت هر کدام از حلقه‌ها تأثیر بسزایی…

0